Урок 5. Клітина

Мета: Біологія 6 клас. Клітина
- сформувати в учнів поняття про клітину як найменшу одиницю будови організмів, поновити первинні знання про загальну характеристику і будови клітини, ознайомити з короткою історією вивчення клітини; сфомувати в учнів поняття «цитологія», «клітинна теорія»;
- на матеріалі уроку формувати в учнів світоглядні висновки про пізнаваність органічного світу і будови організмі, роль учених у вивченні будови і біололії організмів і значення цих знань для людства;
- формувати вміння і навички працювати з малюнками І текстом підручника, виконувати роботу в зошиті за завданням, порівнювати, робити висновки, розвивати біологічну мову і біологічне мислення учнів.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: урок формування нових знань.

Наочність та обладнання: лупи, мікроскоп, шматочки м'якоті кавуна, яблука, помідора; таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини». «Збільшувальні прилади», картини, фотографії із зображенням клітин різних організмів, перших збільшувальних приладів, портрети, фотографії вчених, комп'ютерні зображання перших збільшувальних приладів, комп'ютер, мультимедійний проектор.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. Увесь світ живого на нашій планеті враховує майже два мільйони видів організмів. Усі вони відрізпяються один від одного розмірами і формою тіла, забарвленням, способом життя і багатьма іншими ознаками, але в усіх них є спільне. Поміркуйте, що саме. Усі живі організми складаються з малоньких «цеглинок» - клітин. Більшість клітин живого мають надто малі розміри, тому для вивчення їхньої будови використовують збільшувальні прилади, які дають змогу отримувати збільшене в багато разів зображення клітин, зазирнути всередину клітини, розгадати багато її таємниць. Серед таких приладів найбільш розповсюдженими є мікроскоп. Само мікроскоп, який і сам має цікаву історію появи на світ, дозволив вивчати клітини і відповісти на запитання: Що тако клітина?
Завдання уроку.
1. З'ясувати, чому клітину вважають одиницею будови організмів.
2. Ознайомитися Із задачами науки цитології та основними етапами її розвитку.
3. З'ясувати, який внесок у розвиток біології зробили вчені світу.
4. Ознайомитися з основними положеннями клітинної теорії.
II. Вивчення нового матеріалу. ,
1. Клітина - найменша чистина живого, загальна харак-теристика будови і життєдіяльності клітини; особливості функціонування клітин одноклітинного і багатоклітинного організму - розповідь, бесіда, робота з мал. 20 (с. 21), демонстрація таблиць, картин, електронних зображень різних клітин та організмів; лупи, мікроскопа, розглядання шмнточкія м'якоті кавуна, яблука за допомогою луни.
2. Цитологія - наука, що вивчає клітину; історія 1 основні! етапи розвитку цитології як науки, анесок учених у відкритті тя і дослідження клітини -- розповідь, доповіді учнів, робот1 з мал. 21, 22 (с. 21) І мал. 28, 24 (о. 22); демонстрація портретів учених, картин, таблиць, електронних зображень перших збільшувальних приладів, портрети їх авторів.
3. Формування поняття про основні положення клітинної теорії, загальне обґрунтування кожного положення з наведенням конкретних прикладів - розповідь з елементами бесіди а використанням таблиць, картин електронних зображень різних клітин і організмів, представників різних груп.
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Чому клітину вважають одиницею будови організмів? 2. Чим відрізняються за будово» одноклітинні 1 багатоклітинні організми? 3. Що в них спільного? 4. Що вивчає наука цитологія? 5. Назвіть імена вчених, які зробили внесок у вивчення клітини. Яке значення мали їх роботи для розвитку цитології?
Б. Робота с тестовим завданням на с 23 підручника.
IV. Узагальнення та систематизація знань. Завдання: на основі знань, отриманих на уроці, і тексту підручника заповніть таблицю «Учені - дослідники клітини».
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учли.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Клітина
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст § 5, підготувати відповіді на запитання на с 23 підручника, підготувати повідомленая про перші збільшувальні прилади.