Урок 50. Сільськогосподарські рослини

Мета: Біологія 6 клас. Сільськогосподарські рослини
- ознайомити учнів з основними групами культурних рослин і критеріями, за якими культурні рослини об'єднують у иі групи, потибити знання про значення гхжритонасінних культурних рослин у народному господарстві людини;
- на матеріалі урежу продовжити формувати науковий світогляд учнів, показуючи значення знань про будову і біополю культурних рослин j для одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур і раціонального їх використання;
- продовжити формувати уміння і навички праиювати з текстом і малюнками підручника, додатковими джорелами знань, використовувати
засвоєні знання в новій ситуацхї, готувати стислі повідомлення на задану тему, уміння спілкуватися гад час роботи в групах, виховувати взаємоповагу у спільній діяльності, почуття гордості й повагу до людей науки.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, пошуковий (якщо планується групова форма роботи на уроці).
Тип уроку: урок формування нових знань.
Наочність та обладнаним: натуральні і фіксовані об'єкти овочевих і плодових культур, вологий іірсппрпт фіксований корінь бобової рослини, муляжі, картини, листівки, таблиці, комп'ютерні зображення різних представників сільсько-господарських культур і їх диких придків, колекції насіння Лобових
та інших культур, снопики злакових, зразки хлібо-булочннх і борошняних виробів; портрети українських учених, фотографії сільсько-господарських наукових установ України; картини, фотографії агроценозі в, діафільм «Значення рослин у природі і житті людини», комп'ютер, мультимедійний проектор.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, новідомлгт нм теми та завдань уроку. Одного разу Ходжа Насреддін зайшои до мечеті читати проповідь. «О миряни, запитав їм, - чи знаєте ви, про що я буду розповідати?» «Не знаємо», - відповіли вони. «Якщо ви не знаєте, то про що ж мені з вами розмовляти?» сказав Ходжа Насреддін і пішов з мечеті. Другого дня, коли він прийшов до мечеті і звернувся до мирян з тим самим питанням, вони відповіли: «Знаємо!» «Якщо ви знаете, то про що ж мені з вами розмовляти?» -відповів Ходжа і пішов. На третій день миряни відповіли: •О шановний, деякі знають, про що ти розповідатимеш, інші ні». «За таких обставин, сказав Ходжа, - хай ті, хто знає, розповість тим. які не знають». От і ми з вами вчинимо так само - попрацюємо в групах. Представники груп розкажуть тим, хто не знає, відомості про обрані культурні рослини та їхнє значення в житті людини. Завдання уроку.
1. Ознайомитися із загальною характеристикою сільськогосподарських рослин і їх значенням.
2. Визначити, за якими ознаками сільськогосподарські рослини поділяють на групи.
3. Встановити біологічні властивості та господарське призначання представників кожної групи.
4. Ознайомитися з видатними вченими України та їх внеском у розвиток сільськогосподарських наук.
II. Вивчення нового матеріалу.
І варіант уроку.
1. А. Робота учнів у групах: підготовка до доповідей про представників групи, їх значення и житті людини з використанням наочності, міні-презентацій.
В. Доповіді учнів кожної групи.
2. Основні сільськогосподарські наукові установи України, українські вчені-селекціонери, їх внесок у розвиток різних галузей сільського господарства - розповідь, демонстрація портретів учених, фотографій, картин наукових установ України, різних агроценозів.
ІІ варіант уроку.
1. Загальна характеристика сільськогосподарських рослин, їхнс значення в забезпеченні продуктами харчування людини і и різних галузях виробництва розповідь, демонстрація натуральних і фіксованих об'єктів, муляжів, гербарних зразків, картин, таблиць, листівок, комп'ютерних зображень різних сільськогосподарських культур, фрагментів діафільму «Значення рослин у природі і житті людини».
2. Характерні особливості біології, господарська і харчова цінність сільськогосподарських культур самостійна робота учнів за завданням: прочитайте текст на с. 170-172 підручника, ознайомтеся з основними групами сільськогосподарських культур, їх представниками і значенням, а житті людини, різних галузях виробництва і медицині, результати занесіть у таблицю "Характеристика сільськогосподарських рослин".
3. Основні сільськогосподарські установи України, українські вчені гелскціоперн. їх внесок у розвиток різних гплузеЙ сільського господарства розповідь, демонстрація портретів учених, фотогрнфій картин ннукових установ України, різних агроценозів.
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Весідв за запитаннями: 1. Назвіть основні групи сільськогосподарських рослин. 2. За н ким и принципами поділяють сільськогосподарські рослини на групи? 3. Які культурні рослини відносять до групи зернобобових культур? 4. Яка з них основною зерновою культурою і чому? 5. Які овочеві культури вирощувать в овочівництві? 6. Яке їх значення в харчуванні людини? 7. Які рослини нідносять до плодоно-ягілних? 8. Які наукові установи України вивчають питання нідннщення якості сільськогосподарських культур?
IV. Узагальнення і систематиаація знань. Обговорення питань: 1. Чому всі сільськогосподарські рослини належать саме до квіткових рослин? 2. Навіщо в садах, під час цвітіння плодових дерен, установлюють вулики з бджолами? 3. Чому знижується урожай жита в разі вітряної погоди під час його цвітіння? 4. Чому ягоди, зібрані у сонячний день, солодші, ніж зібрані у похмуру погоду? 5. Чому в теплицях під час вирощування деяких овочів тримають джмелів?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Сільськогосподарські рослини
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 46, підготувати відповіді на запитання І тестові завдання на с. 17, скласти сенканн на тему «Сільськогосподарські культури» за власним вибором; повторити § 41.