Урок 53. Типи рослинних угруповань

Мета: Біологія 6 клас. Типи рослинних угруповань
- забезпечити протягом уроку засвоєння знань про рослинні угруповання, принципи їх формування та існування, ознайомити учнів а різними типами рослинних угруповань, їх утворенням, структурою і видовим складом, значенням у природі і житті людини; сформувати чітке уявлення про флору і рослинність.
- на матеріалі уроку продовжити формувати наукові погляди, екологічне мислення і переконання у пізнаваності пввнмк закономірностей виникнення та Існування рослинник угруповань, розуміння нань про структуру й умови існування їх для гармонійного співіснування природи І суспільства.
- продовжити формування загальнонавчальних умінь і навичок роботи з малюнками і текстом підручника, вміння застосовувати засвосм знання у нових ситуаціях, аналізувати матеріал, встановлювати причин-но-наслідкоеі зв'язки.
Методи те методичні прийоми: інформаційно-рецептивний, пошуковий.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: гербарні екземпляри, картини, таблиці, колекції комп'ютерних зображень видів рослин представників рівних угруповань: лісу, луків, степів, боліт і зображень цих угруповань, діафільм «Рослинні угруповання». "Різноманітність рослин і місць їх існування", географічні атласи, фізична карта України, карта рослинності, фізична карта півкуль, наочність попереднього уроку.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів.
A. Робота з гербарним мптвріплом за завданням: у запропонованих гербарних зразках визначте жнттсві фіорми рослин і дайте їм характеристику (працюють чотири учні, перший учень характеризуй дгреин. другий чагарники, третій -чагарнички, четвертий - трави) аа планом: 1) особливості будови вегетативних органів; 2) особливості росту і розвитку; 3) триваліш, життя.
Б. Характеристика запропонованих угруповань (робота з таблицями, картинами, ком'ютерними зображеннями різних угрупонань України (місцевого угруповання).
B. Повторення матеріалу за запитаннями: 1. Компонентами рослинних угруповань і плауни, хвощі і папороті. Яке місце вони посідають в угрупованнях? 2. Порівняйте особливості будови органів плауна і хвоща. Чим вони відрізняються? 3. Як відбувагться розмноження плауна? Хвоща? 4. Назвіть особливості будови папоротей. 5. Як розмножується папороть?
Г. Розв'язання біологічних задач.
1. В Україні трапляються різні види рослинних угруповань. Які показники характеризують ці угруповання? Чому дубові ліси иази навіть дібровами, а березові березняками? Відомо, що в цих угру-поминах, окрім берези або дуба, ростуть й Інші рослини. Чому воин мають такі назви?
2. До складу угруповані, входять рослими різних видів, різних жнттсвих форм і організми - представники різних груп. Зрозуміло, що між ними під час спільного зростання виникають різні типи зв"язків, які називають симбіозом. Ці влагмозв'язки можуть бути як корисними, так і шкідливими. Наведіть приклади корисних і несприятливих для рослин зв'язків.
3. V рослий у процесі фотосинтезу утворюються органічні речовини, які містяться в різних органах. Тварини, які живуть в угрупованнях, живляться цими органами рослин. У процесі довгого сумісного життя у рослин виникли різноманітні пристосування для захисту віл поїдання тваринами. ІІпіи'літь приклади рослин, які ма-и»ть такі пристосування. Л самі рослини можуть живитися тваринами? Наведіть приклали.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку.
Були у мятері-Природи та з білочками пустувати,
донечки такої вроди: Обидві світ живий любили,
хто їх побачив хоть на мить - відтак його боготворили:
не зміг забути Й розлюбить. тож вирішила мудра мати
Голубооку звали Флора, в придание їм дарунки дати,
у неї очі наче зорі. Мрійливій Флорі - світ рослинний.
Завжди замріяна, тендітна, а жвавій Фауні - тваринний,
ласкава, ніжна та привітна. щоб берегли і доглядали,
А Фауна швидка, як вітер, від всього злого захищали.
могла за птахами летіти Живуть в легендах І понині
і за оленями стрибати, живого світу дві богині.
Сьогодні ми з вами знову завітаємо в гості до Флори, до її ! царства, її володінь, які розкинулися по всіх континентах на-| шої планети. А Фауна нехай почекає нас до наступного року, і З природознавства і географії ви пам'ятаєте, що поверхня нашої планети є поверхнею кулі, тому сонячні промені потрапляють на неї в різних точках під різними кутами. Тому богиня Флора розселила на землі саме ті типи рослинності, які добре пристосувалися до Існунаня у своїх місцезростаи-I нях. Не обділила Флора і нашу Україну, вона багата різними і рослинними угрупованнями. Це і ліси, І луки, і степи, І болота, на яких зростають різноманітні рослини, що становлять красу І багатство нашої рідної природи. Завітаймо в гості до ; наших українських угруповань і познайомимося з ними. Заадамння уроку.
1. З'ясувати, які є типи рослинних угруповань.
2. Ознайомитися з ознаками, притаманними цим угрупованням.
3. Визначити, які Існують сукупності видів та сукупності : рослинних угруповань.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Характеристики основних типів рослинних угруповань, їх видовий склад, домінуючі і супутні види, життєві форми, і (іросторове розташування рослин в угрупованнях, значення в природі і житті людини.
Б. Самостійна робота учнів э текстом і малюнками підручника за завданням; опрацюйте текст І малюнки § 49. роздивіться таблиці, картини, гербарні зразки рослин, визначте характерні особливості рослинних угруповань, їх видовий склад, умови Ігпування і значення в природі й житті людини, дані занесіть до таблиці •Характеристика рослинних угруповань* (характеристику угруповання ліс для зразка роботи можна зробити разом з учнями).
В. Робота учнів в групах: учні об'єднуються у 5 груп (на розсуд учителя): 1-ша група широколисті ліси; 2-га група хвойні ліси; 3-тя група лука; 4-та група степи; 5-та група - болота. Кожна група одержує необхідну наочність І завдання охарактеризувати запропоновані угруповання за планом; 1) загальна характеристика угруповання; 2) життєві форми представників; 3) видовий склад; 4) панівні види в угрупованнях; б) умови існування угруповання; б) значення в природі і житті людини.
IV. Закріплення матеріалу, вивченою на уроці. Бесіда за запитаннями; 1. Назвіть типи-рослинних угруповань. 2. Чим ці угруповання відрізняються між собою? 3. Яке значення мають угруповання в природі і житті людини? 4. Якого став-лішия до себе потребують рослинні угруповання з боку людини?
V. Узагальнення та систематизація знань. Робота учнів за завданням па с. 186 підручника.
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Типи рослинних угруповань
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 49, підготувати відповіді на запитання на с 186, доповіді про значення різних груп рослин (за порадою учителя або за вибором учнів), повторити матеріал § 44.
А. Розповідь з елементами бесіди, доповіді учнів, складам ия таблиці "Характеристика рослинних угруповань".