Урок 59. Шапинкові гриби

Мета: Біологія 6 клас. Шапинкові гриби
- розширити уявлення учнів про особливості будови мкіелко і плодового тілы грибів, ознайомити і етапами розвитку плодового тіла І йото ростом, поглибити знання про способи живлення і грибів, сформувати поняття про шапинкові пластинчасті та трубчасті гриби;
- продовжиш формувати наукові поіпяди і переконання учнів упізнання біології і значення всіх продет до» моя органічного сапу для гармонійною співіснування природи і суспільства.
- удосконалювати вміння і навички роботи учиш з твістом і малюнками підручника зі збільшувальними приладами, лабораторним обладнанням, натуральними об'ємами застосовувати набуті знання в новій ситуації, порівнювати, робити умовиводи, виковувати охайність і обережність (під час виконання роботи.
Методи та методичні прийоми: Інформаційно-реноптивний, репродуктивний, пошуковий.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність те обладнання: натуральні об'їктів печериці, консервовані гриби - маслюки, опеньки, сушені гриби, муляжі і колекції плодових тіл грибів. ком її*шторні эображеваш рЬиих видів шапинкових грибів, таблиці «Лишайники». •Шапинкові гриби», діапозитиви «Гриби», комп'ютер, мультимедійний ироектор, пупи, мікроскопи, препарувальний набір, предметні та накривні скельця.
ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвою досшіди учнів.
Л. Робота з твердженнями: «згодом - не згоден»: І. Лишайник - симбіотичні комплексні організми. 2. Вони поширені майже по всій плапоті. 3. Живуть лишайники тільки па суходолі. 4. Лишайники не здатні витримувати низькі температури, б. Тіло лишайнику складається тільки з водорості і гриба. 6. Забарвлення тілу падають пігменти тільки симбіотичних водоростей. 7. У деяких лишайників від нижнього корового шару відходять окремі гіфи. 8. Ці гіфи слугують для прикріплення до поверхонь. 9. За зовнішньою будовою лишайники поділяють на дві групи: лигтуваті і кущисті. 10. Лишайники розмножуються тільки вегетативно ділянками тіла. II. Статеве розмноження нідбувасться за допомогою мікроскопічних кульок, що формуються в серцевинній чпстині лишайнику. 12. Лишайники беруть участь у руйнуванні гірських порід.
В. Робота за завданням (письмово або усно): прочитайте
текст і вставте пропущені слова. 1. Лишайники - це ____ організми. 2. Верхній і пнжшй корковий шари утворені щільно переплетеними гіфами __. 3. Усередині тіла лишайнику с клітини____або____. 4. Тіло лишайників забарвлено в різні кольори завдяки . 5. Фотоснптезуючі клітини у процесі фотосинтезу утворюють на світлі ___ речовини, а гриб постачає своєму компоненту ____ речовини, б. Розмножуються лишайники _ 1 _ способом. 1. За зовнішньою будовою лишайники поділяють на три групи: _____.
В. Перевірка сеикаиів на тему «Лишайники».
П. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і лавдань уроку. Пригадаймо ліс улітку. Коли ви входите до нього, особливо після дощу, відчувясто запах грибів І відразу починаєте дивитися під ноги, шукаючи саме їх. Звідки вони з'являються? Тривалий час правильної відповіді на це запитання не було, і це породжувало різні забобони. Наприклад, вважалось, що раптова поява грибів на одному місці зумовлюється ударом блискавки в землю або рясною росою. Деякі гриби виростають, утворюючи правильно коло, у центрі якого засихає трава. У давнину такі кола грибів називали «відьминими колами'. Німці вважали, що в цих місцях танцювали відьми, скандинави ознакою зачарованих скарбів, голландці - місцем, де чорти колотили масло. (Цо відбу-мнеться насправді? Як росте гриб? Зпідки він береться? Щоб дати відповіді на ці запитання, треба ближче ознайомитися з особливостями будови і розвитку шапинкових грибів.
Завданим уроку.
1. Ознайомитися Із загальною характеристикою шапинкових грибів. їх поширенням у природі.
2. Встановити, яку будову мають шапинкові гриби.
3. Ознайомитися з особливостями будови їх шапинки.
4. З'ясувати тиші живлення шапинкових грибів.
5. Визначити способи їхнього розмноження. НІ. Вивчення новою матеріалу.
1. Шли и н коні гриби своєрідна групп організмів, особливості їх поширення в природі, фактори, що обмежують розповсюдження повни видів грибів. Взаємозв'язок грибів з деревними рослинами д;ія поширення у природних угрупованнях - розповіді. З елементами бесіди, роботі з мал. 219 (с. 203).натуральних, консервованих, сушених грибів, колекцій 1 муляжів плодових тіл грибі», комп'ютерних зображень різних видів грибів, діапозитивів; доповіді учнів.
2. Особливості будови вегетативного тіла шапинкових і-ри-бів. будова ніжки і шапинки; форма розміри, забарвлений шапинки, поділ грибів за групами особливими і будови: трубчасті та пластинчасті гриби, приклади грибів кожної групи, функції пластинок і трубочок.
A. Розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 220 (с. 204), демонстрація таблиці, комп'ютерного зображення будови шапинкового гриба, діапозитивів;
B. Виконання учнями лабораторного дослідження "Вудова шапинкових грибів".
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час роботи з лабораторним обладнанням.
II. Підбиття підсумків роботи, обговорення варіантів висновків на підставі виконаної роботи.
3. Розвиток плодових тіл грибів, місце розвитку і роль покривала; особливості розвитку грибниці у Грунті, вимоги до розвитку і росту, вплив чинників середовища на ріст і розвиток грибниці і плодових тіл; особливості розростання гриб: ними по колу, причини такого росту; характер живлення : шапинкових грибів, способи їх розмноження розповідь з І елементами бесіди, робота з мал. 220 (с. 204). 221 І 222 і (с. 206). картинами, таблицями, діапозитивами, колекціями І комп'ютерних зображень грибів; доповіді і мімі-презентація і учнів.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями: 1. Де поширені шапинкові гриби? 2. Що обмежус поширення тих чи Інших нидіи грибів? 3. Яку будову мас вегетативне тіло шапинкового гриба? 4. Яка функція плодового тіла шапинкового гриба? б. Яку будову має шапинка плодового тіла? б. На які групи поділяють шапинкові гриби за особливостями будови нижньої частини їх швпиики? 7. Яку будову має иіжка гриба? 8. Як відбувається розвиток плодового тіла гриба? 9. На які групи поділяють і гриби за способом живлення? 10. Як розмножуються гриби?
Б. Робота с тестовими ззавданням на с 206.
V. Систематизація знань.
А. Обговорення питань: 1. Як розростається грибниця більшості шапинкових грибів у Грунті? 2. Як поширення нових грибів може залежати віл поширення тих чи інших видів рослий?
Б. Розв'язання біологічних задач.
1. Для більшості людей поняття «гриб» обмежено згадкою про шапинкові гриби, які можна побачити в лісі, у полі, на лугах. Ала насправді те. що ми бачимо иа поверхні землі, - не гриб. Що не за утвір? Яку воно маг назву і які функції виконує?
2. Валика кількість грибів, особливо шапинкових: підберезники, і підосичники, маслюки та інші, вступають у взасмоеигідне партнерство а деревами і навіть чагарниками. Чим воно вигідне для обох організмів? Як живляться гриби, що не вступають у партнерство з рослинами? Як називається їх спосіб живлення?
3. Народна приказка каже: "Росте, як гриб...". А як росте гриб? : Які умовк необхідні для того, щоб маленької мікроскопічної спори : виріс красень шапинковий гриб. Поміркуйте, чому сама після дощу треба вирушати по гриби. Чому літний дож називають "грибним"?
VI. Підбиття підсумки уроку. оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Шапинкові гриби