Урок 6. Метод світлової мікроскопії

Мета: Біологія 6 клас. Метод світлової мікроскопії
- поглибити знання учнів про методи вивчення організмів, ознайомити з методом світлової мікроскопії, збільшувальними приладами: світловим мікроскопом, ручною лупою, штативною лупою, правилами роботи з ними;
- продовжити формувати в учнів наукове розуміння необхідності і оволодіння методами дослідження організмів для вивчення їх будови і процесів життєдіяльності, переконати учні в значущості цих знань для і людини, створення сприятливих умов для існування організмів, їх життєдіяльності, охорони і збереження;
- формувати в учнів уміння І навички роботи з мікроскопом, виконувати практичну роботу, робити відповідні висновки; виховувати обережність і охайність під час виконання роботи, бережливе ставлення до обладнання.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивні, практичні.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь І навичок.
Наочність та обладнання: лупи, мікроскопи, шматочки м'якоті кавуна, яблука, помідора; водорість, постійні мікропрепарятп рослинник клітин; таблиці "Пудова рослинної клітини", таблиці із зображенням клітин і тканин різних організмів, перших збільшувальних приладів і сучасних, фотографії електронного мікроскопа і клітин, зроблених за його допомогою, електронні засоби зображення клітин різних організмів, комп'ютер, мультимедійний проектор.
Хід уроку.
I. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення мети і завдань уроку. Рослини, гриби, тварини, бактерії -жнім організми. Вони живляться, дихають, ростуть розвиваються. Як відбуваються ці процеси в одноклітинних і багатоклітинних організмах? На це питання ми обов'язково знайдемо відповідь, але пізніше, Спочатку треба вивчити їх мікроскопічну будову і першим кроком до цього буде знайомство я будовою збільшувальних приладів І правилами роботи а ними. Само вони дадуть нам змогу зазирнути всередину клітини і вивчити її будову. Завдання уроку.
1. Вивчити будову збільшувальних приладів.
2. Ознайомитися з правилами роботи з мікроскопом.
3. Навчитися налаштувати шкільний оптичний мікроскоп те отримувати чітке зображення мікроскопічного об'єкта.
4. Навчитися замальовувати біологічні об'єкти.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Лупн - найпростіші збільшувальні прилади, знайомство а будовою ручної і штативної лупи, їх збільшувальні можливості і використання в роботі - розповідь з елементами бесіди демонстрація будови ручної 1 штативної лупи, розглядання м'якоті плодів за допомогою лупи; робота з мал. 25 (с. 24), демонстрація таблиць, картин, електронних засобів навчання із зображенням клітин різних організмів; доповіді учнів.
2. Мікроскоп - прилад для глибшого вивченая будови клітин. Знайомство з походженням слова "мікроскоп", особливості будови і правила роботи зі світловим мікроскопом - розповідь, демонстрація будови шкільного світлового мікроскопа. Знайомство з «Правилами роботи зі світловим мікроскопом» (с. 26); виконання учнями під керівництвом учителя практичної роботи 1 «Будова світлового мікроскопа та робота э ним».
I. Вступна бесіда - рекомендації щодо виконання роботі (перша робота в 6-му класі);
II. Контроль і допомога під час виконання учнями роботи.
ІІІ. Рекомендації для формулювання висновків на підставі

виконаної роботи; обговорення з учнями варіантів висновків, запис їх у зошиті.
3. Електронний мікроскоп - дослідження дрібних структур клітини, значення, використання в дослідженнях, пришит відмінності роботи електронного мікроскопа від світлового -розповідь, робота мал. 28 (с. 31); демонстрацій фотографій клітин, зроблених за допомогою електронного мікроскопа.
III. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Закріплення вміння працювати з мікроскопом: 1-2 учня біля стола вчителя розповідають про будову мікроскопа, демонструють правила роботи з ним.
Б. Бесіда за запитаннями: 1. Які прості збільшувальні праь лади ви знаете? 2. Що можна роздивитись за допомогою лупа? 3. Чому шкільний мікроскоп називають світловим? 4. Що вві побачили, розглядаючи запропонований вам об'єкт? 5. Як підрахувати, у скільки разів збільшує світловий мікроскоп?
IV. Узагальнення та систематизація знань. Зробгп висновок: 1. Яке значення для вивчення організмів мають збільшувальні прилади? 2. Які положення клітинної теорії підтверджує наука цитологія?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учтіл.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Метод світлової мікроскопії
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 6, підготувати відповіді на тестові завдавші і запитання на с. 28-29 підручника.