Урок 60. Їстівні та отруйні шапинкові гриби

Мета: Біологія 6 клас. Їстівні та отруйні шапинкові гриби
- розширити уявлення учиія про різноманітність шапинкових грибів, ознайомити з представниками їстоних і отруйних грибів, основними ознаками їх відмінності, правилами розпізнавання і збирання грибів:
- на матеріалі уроку продовжити формування наукових поглядів у необхідності знань про особливості будови, біології і впливу на організм людини отруйних грибе для запобігання захворюванням і збереження життя;
- продовжити вдосконалювати вміння і навички роботи з текстом і малюнками підручника, додатковими джерелами знань, навичок виконання практичної роботи, порівнювати, аналізувати, робиш відповідні висновки; виховувати обережність і охайність під час виконання роботи, бережне ставлення до обладнання, санітарно-гіпентчні навички.
Методи та методичні прийоми: інформіційно-рециптивний, практичний.
Тип уроку: урок формування нових знань, практичних умінь і нивичок.
Наочність та обладиаввя: натуральні об'екти. консервовані, моделі плодових тіл грибів. картини, листівки, атлнги, нолгкції шапинкових грибів, комп'ютерні зображення оіаііинконнх грибів різних видів, таблиця "Гриби", діапозитиви "Гриби", фільм "Гриби", комп'ютер, мультимедійний проектор, діапроектор.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлгнмм теми І завдань уроку. Гриби відомі людям давно. їх вживали в їжу що в далеку давнину, тому що вони містять багато пікших для людини речовин. На своїм складом вони близькі до овочів то продуктів тваринного походження. Вживають їх І тепер і свіжими, і консернопнними, і сушеними. Ллг нг псі гриби придатні до вживаний, тому що серед грибів с як їстівні, так і отруйні види, що можуть спричинити тяжке отруєння і навіть призвести до смерті. Тому необхідно дуже добре знати особливості будови їстівних і отруйних грибів, ;інати і вміти їх розпізнавати в природі.
Натіинн* уроку.
1. З'ясувати роль шапинкових грибів у природі і житті людини.
2. Ознайомитися з особливостями штучного вирощування їстівних грибін.
3. Встановити види отруйних грибів і їх вплив на організм людини.
4. Навчитися розпізнавати їстівні та отруйні гриби своєї місцевості. Ознайомитися з правилами збирання грибів.
11. Вивчгннл нового матеріалу.
1. Роль шапинкових грибів у природі: їжа для багатьох тварин, і в житті людини: цінні харчові продукти - розповідь, робота з мал. 223 (с. 207), демонстрація натуральних об'єктів, сухих або консервованих грибів, моделей плодових тіл грибів, картин, таблиць, діапозитивів, фрагмента фільму.
2. Пожити якості грибів, приклади грибів, іцо мають тій більшу харчову цінність, способи зберіганий і-рибів; особлиності і споживання людиною - розповідь з темами бесіди, демонстрація натуральних об'єктів, консервованих, сушених грибів, : муляжів плодових тіл, колекцій, таблиць, діапозитивів.
3. Штучне вирощування грибі н один з видів біотехнологіі, приклади грибів, характеристика способів І умов їх штуч-: ного нирощушіння. значення розповідь, робота з мал. 224 с. 208), демонстрація комп'ютерних зображень грибки, які вирощують промислово, і приміщень, у яких їх вирощують,
доповіді і міні презентації учнів.
4. Характеристика отруйних грибі», приклади грибів, які спричиняють тяжке отруєним людини, симптоми отруєння грибами, способи долікарської допомоги отруєному; правила обробки і вживання умовно-їстівних грибів; знайомство з основними правилами збирання грибів розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 225 (с. 208) і мал. 226 і 227 (с. 209), і статтею «Основні правила збирання грибів* на с 210, демонстрація муляжів плодових тіл грибів, картин, атласу, таблиці, | комп'ютерних зображень різних видів отруйних грибів.
III. Закріплгннт матеріалу, вивченого на уроці.
A. Бесіда за запитаннями: 1. Яке значення грибі» у природі та житті людини? 2. Які поживні якості мають гриби7 : 3. Які гриби вирощують штучно? 4. Па які групи ділять гри-; би за їх їстівними властивостями? 5. Які їстівні гриби ви знаєте? в. Які гриби належать до умовно-їстівних, чому їх так ! називають? 7. Назвіть відомі вам отруйні гриби. 8. Яких правил варто дотримуватися під час збирання грибів?
B. Робота с тестовими завданнями на с 211.
IV. Узагальнення та систематизація знань. Виконання практичної роботи
II. Виконання учнями практичної роботи.
III. Підбиття підсумків роботи, обговорення варіантів висновків на підставі виконаної роботи. Запитання для формулювання висновків: 1. За допомогою яких посібників можна визначити видову назву грибів? 2. На які ознаки ви звертали увагу, визначаючи видову назву гриба? 3. Яку будову плодового тіла має гриб? 4. До яких грибів: трубчастих чи пластинчастих воин належать? 5. Як можна отримати спори із шапинки гриба? б. Які гриби ви розглядали: їстівні чи отруйні? 7. Які отруйні гриби трапляються у вашій місцевості?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Їстівні та отруйні шапинкові гриби
VII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст і малюнки § 55, зібрати інформацію про їстівні та отруйні гриби поширені у вашій місцевості, підготувати повідомлений, мі ні-презентації про гриби наразити рослин, скласти сенкан на тему «Білий гриб», «Мухомор», повторити § 53.