Урок 64. Узагальнення курсу "Біологія"

Мета:
- узагальнити знання учнів з курсу Біологія: 6 клас про особливості будови одноклітинних і багатоклітинних організмів, процесів життєдіяльності бактерій, грибів і рослин, систематизувати знання про їх бюлогію, спільні ознаки і відмінності, та ознаки ускладнення їх організації, значення вивчених організмів у природі і житті людини;
- на матеріалі уроку підвести учнів до наукового розуміння значущості знань про будову і біополю організмів для збереження розмаїття мешканців планети, розумного їх використання в практичній діяльності людини, гармонійного розвитку природи і людства.
Методи та методичні прийоми: репродуктивний, пошуковий. Тип уроку: урок узагальнення знань.
Наочність та обладнаная: натуральні об'єкти, муляжі, моделі, гербарні зразки, картини, таблиці, листівки, електроні зображення.
ХІД УРОКУ
І. Мотивація навчальної діяльності учнів. У вересні ми стояли з вами на порозі ще мило знайомого нам дому Природи за адіитою Біологія: б клас. Крокуючи сходами цього дому, сходинка за сходинкою, ми ознайомилися з науками, які вивчають мешканців цього дому Природи: різноманітними одноклітинними органами. Анктеріими, грнбнми. рія'лишіми. Ще раз пройдімося поверхами цього щедрого дому, зазирнімо в Його різні кімнати і пригадаймо наших вже добрих знайомих. Насамперед зайдімо до кімнати, на дверях якої с табличка "Клітинна".
II. Узагальнення знань.
1. Клітини одиниця будови І життєдіяльності організмів. Запитання для учнів. І. Як ви вважаєте, чому саме з цієї кімнати ми почали нашу подорож. Із цього поверху? 2. Пригадайте, з яких основних частин складається клітина? 3. На які групи поділяють організми .ні кількістю клітин, а яких складасться їхис тіло? 4. Чим | клітина для одноклітинних органІ;імін? Назвіть ці організми, б. Що утворюють клітини багатоклітинних оргпнІз-між? в. Як ни вважаєте, з яких речовий: органічних чи неорганічних складаються всі компоненти клітини? 7. Якщо порівняти рослинну клітину із заводом, то яким п частинам можна дати такі налай і поясніть, чому: а) служба охорони; б) склад готової продукції; в) командний центр; г) фотохімічна лабораторія?
Тепер залишимо цю кімнату і зайдемо до наступної, на дверях якої написано «Тканини».
2. Рослинні тканини. 1 в цій кімнаті на нас чекають цікаві питання, відповіді на які ви добре знаете. Роздивіться таблиці (картини, електронні зображеним рослинних тканин і назвіть, які рослинні тканини ви знаєте? Тепер впізнаємо ці тканини з їхніми функціями: 1) клітини цієї тканини дають початок сім іншим тканинам; 2) ця тканина надає органам рослин міцності і пружності; 3) клітини цієї тканини відмежовують рослину від навколишнього середовища і захищають від несприятливих зовнішніх впливів; 4) ця тканина складається із живих клітин, вони можуть бути зеленими і безбарвними,
: здійснювати фотосинтез і накопичувати поживні речовини, : здійснювати газообмін клітин, запасати воду; 5) клітинами І цієї тканини відбувається висхідний і низхідний потік поживних речовин, розчинених у воді.
Що утворюють тканини в багатоклітинних організмів? Настав і час зазирнути до наступної кімнати з написом «Органи рослин».
3. Вегетативні органи рослин. Пригадаймо їх. Послухайте : уважно твердження і скажіть, з якими з них ви згодні, а з якими - ні: 1) вегетативними органами рослин с корінь і квітка: 2) корені утворюють дяа види кореневих систем: стрижневу і мичкувату; 3) усі корені утворюються із зародкового : корінця насінини; 4) корінь забезпечує ґрунтове живлення і рослин; 5) розчинені у воді мінеральні речовини, які вбирає корінь з ґрунту, рослина використовує на утворення орган ічних речовин; б) воду і розчинені в ній поживні речовини, корінь надає надземній частині рослини; 7) стебло несе на собі і тільки листки рослини; 8» брунька - зачатковий пагін; 9) листок рослин здійснює тільки процес фотосинтезу; 10) життя на нашій планеті залежить від зелених рослин.
Ми добре розібралися з вегетативними органами рослий, : тепер завітаємо до кімнати з написом: «Генеративні органи».
4. Генеративні органи рослин. Які органи рослин назива-; ють генеративними? Закінчіть речення: 1. Генеративний ор-] та» рослин, який забезпечує статеве розмноження, - це__.
2. Частина стебла, що несе на собі квітку, -__. 3. Розширена частина стебла, на якій розташована квітка, - ___. 4. Зелені листочки, що оточують маточку і тичинки та захищають їх, - І ___- 5. Частина квітки, що складається із чашолистиків -___. 6. Найпомітніша частина квітки, яка утворена пелюстками, -
• ___. 7. Головна частина квітки, у якій утворюється пилкові зерна, -__. 8. Ця головна частина квітки складається з приймочки, стовпчика і зав'язі - . 9. ГеперативпиЙ орган рослини, який утворюється після запилення і запліднення І несе в собі насіння. -___.
Ми згадали вегетативні і генеративні органи рослин І тепер можемо пригадати їх різноманітність. Йдемо далі, де на нас чекає кімната з написом •Різноманітність рослин».
5. Різноманітність рослин. Встановіть відповідність між назвами груп рослин та їхньою характеристикою. ІІазм групи рогляи Характеристики
А водорість 1 вища рослина, кка розмножується спорами
В мох та утвори*: дна нидн пітнів: вганяні (і літні
В плаун 2 перші нлсінні рослини нашої планети, біль-
Г хвощ шість яких с вічнозеленими
Д папороть Я найдавніші 1 найпростіші за будовою прад-
V. іилонягімиї ставники рослин
Ж покритонасінні 1 зарогтои мас вигляд невеличкої серцеподіб-
ної пластинки, ни якій утворюються і івіввв клітини
5 розмножується спорами ти мас зелене вя> влучс стебло, яке аілчасто галузиться
6 панівна група рослий на Землі, яка мас квітки і насіння вкрите стінкою плода
7 примтшна група нищих клітин, яка гклада-сться Із '• габла і листочків, до грунту кршмтьеа
Ми нпоралнся і.і завданням, залишилося завітати до кімна-ти з написом «Гриби. Лишайники* І при і иднти. що це М дивні створіння.
6. Гриби. Лишайники. Пригадаймо загальну характеристику грибів і лишайників. Для цього уважно послухаємо речення і доповнимо їх: 1. Гриби виділяють в окрему __. 2. Серед грибів є одноклітинні і _ __організми. 3. За типом живлення гриби є _ . 4. Існує група грибів, які живляться органічними
рештками мертвих організмів. їх називають___. б. Велика група грибів живиться органічними речовинами ж и них організмів, це гриби-___. в. Серед грибів є й тикі, що вступають у взаємовигідне співжиття з іншими організмами. їх налива вэть _. 7. Розмножуються гриби способами: ___. 8. Лишай
яки - це _ організми. 9. їх тіло утворено гіфами____те фотосннтсзуючнми організмами: _ або ___. 10. Розмножуються лишайники здебільшого__. Ось і завершилася наша невелика подорож до дому Природи, Залишилося тільки нагадати, що всі знання, які ми отримали про мешканців природи, мають велике значення для життя на Землі, бо природа - наш спільний дім, у якому ми живемо. На завершення послухаємо вірш видатної у к рані ської поетеси Ліни Костенко про нашу рідну природу.
III. Підбиття підсумків уроку.
IV. Рефлексія.
1. Чи сподобалася тобі наша екскурсія по доыу Природи?
2. Екскурсія до якої кімнати була для тебе найцікавішою? Чому?
3. Які питання виявилися для тебе складними?
4. Як ти вважаешь, знання, що ти отримав у цьому році, вивчаючи біологію?
5. Ти задоволений своїми успіхами?
6. Чи с в тебе бажання в подальшому вивчати біологію?
V. Повідомлення домашнього завдання: підготуватися до екскурсії.