Урок 65. Екскурсія 1

Мета: Біологія 6 клас. Екскурсія 1
узагальнити знання учнів про компоненти живої і неживої природи рідного краю, розширити уявлення про різноманітність рослинного світу, про спільні особливості будови представників групи Рослини, їх взаємозв'язок з іншими організмами; розвити вміння спостерігати та активно самостійно працювати за запропонованими завданнями, спрямовувати і підтримувати роботу учню у межах запитань і завдань екскурсії; стежити за виконанням правил поведінки на поні природи; формувати естетичне сприйняття природи учнями, розуміння необхідності дбайпи-вого ставлення до природи рідного краю.
Обладнання: зошит (блокнот), олівці, картки-завдання, сантиметр.
Методичні рекомендації
І. На попередньому уроці учитель повідомляє учням завдання і місце проведення екскурсії, знайомить з правилами поведінки на природі, з основними видами рослий за натуральними чи гербарними зразками, таблицями, малюнками, картинами, переліком обладнання, що необхідне для проведення екскурсії. Учні об'єднуються у групи (ланки), у зошиті записують пункти плану, И яким буде складатися звіт про екскурсію, знайомляться із зразками карток-завдань, зразками звітів про екскурсію учнів попередніх класів.
Завдання для екскурсії за даною темою можуть бути однаковими для всіх груп, що полегшить роботу вчителя і учнів з проведення першої екскурсії та оформлення звітів.
Екскурсія може бути проведена до лісу, парку, саду, па пришкільну ділянку, навколо школи, території мікрорайону.
враховуючи, що це перша екскурсія у курсі біології, вона повинна бути ретельно спланованою і підготовленою не тільки з метою вивчення біологічних об'єктів природи, але й з метою контролю 1.1 неухильним виконанням учнями правил поведінки під час екскурсії, формування розуміння учнями необхідності знань цих правил.
П. План екскурсії:
1. Стисла характеристика природного угруповання; ліс, сад. парк, пришкільна ділянка тощо.
2. Особливості рельефу місцевості і його компонентів.
3. Видовий склад рослин ділянки й умови зростання.
і. Особливості будови рослин різних жнттгвих форм: дерева, чагарники, чагарнички, трави. III. Проведення екскурсії.
1. Вступна бесіда.
2. Самостійна робота учнів, виконання завдані, на ділянці. Картка -завтнин
1) визначте рельеф поверхні снос) ділянки:
2) розгляньте вашу ділянку, зверніть увагу на ґрунт, вія щільний чи розпушений;
3) встановіть, які рослини: дерева, чагарники, чагарнички, трави ростуть на вашій ділянці, самостійно чи з допомогою учителя визначте іхні назви І запишіть у зошит (блокнот).
4) виміряйте сантиметром товщину стовбура 2-3 дерев і 2-3 чагарників, результати знпншіть у зошит (блокнот),
Чим дерева відрізняються від чагарників?
5) розгляньте рослини, які утворюють трав'янистий покрив. Чим трави відрізняються від дерев і чагарників?
6) зверніть увагу на зовнішній вигляд рослин на ділянці. Чи нсі рослини мають листки? Яке їх зябяршіеппя? Чи с рослини, які ще квітнуть? У яких рослин вже є плоди7 Дані своїх спостережень запишіть у зошит (блокнот);
7) зробіть висновок, помітивши особливості рельефу місцевості, ґрунту, умов зростання рослин, різноманітність рослин даної ділянки, взаємозв'язки живої І неживої природи.
IV. Підбиття підсумків екскурсії, узагяльнеиня результатів, спостережень, рекомендації до складання звіту, оцінки і поведінки учнів на екскурсії. Біологія 6 клас. Екскурсія 1