Урок 66. Екскурсія 2

Мета: Біологія 6 клас. Екскурсія 2
- ознайомити учнів з певним угрупованням, сформувати уявлення про його видовий склад, пристосування рослин до стильного житія, вза-смовплив рослин рослин і тварин, рослин і чинників середовища.
- визначити роль людини, що впливає на життя рослин і угруповання вмілому.
- продовжити формування вмінь працювати на геоботанічній ділянці виховувати дбайливе ставлення до природи.
Обладнання: зошити (блокноти), інши, метр або шнур довжиною 10 м, шкільний визначник рослин, картки завдання.
Методичні рекомендації
І. Підготовка до екскурсії.
I. Вибравши місце екскурсії і відвідавши його, учитель визначає, що можуть і повинні побачити учні в цьому конкретному угруїшианиі: які види рослин і тварин переважають, які с рідкісаими 1 зникаючими та потребують охорони, Склавши саімсок рослин, учитель підбирає наочні посібники натуральні чи гербарні зразки, таблиці, картини, листівки «Рослини Червоної книги Укріпиш для ознайомлення учнів із яшми вядами рослин напередодні екскурсії. Повідомляє тему, анвдання і місце проведення екскурсії, перелік необхідного обладнання, нагадує правила поведінки під час екскурсії, знайомить з планом екскурсії, який вони записують у зошит.
II. План екскурсії:
1, Характеристика угруповання - місця проведення екскурсії.
2, Визначення рослин, що зростають на певній ділянці, їх кількісного складу.
3. Визначення кількості ярусів, складання списку рослип аа ярусами.
4. Спостереження за тваринами, життя, яких тісно пов'язано а рослинами, з'ясування їхнього значення в житті рослин.
5. Вкладення рідкісних рослин угруповання рослин, що аааесені до Червоної книги України.
6, Вивчення взаємозв'язків рослин, тварин, мікроорганізмів, грибів, чинників неживої природи і угрупованні.
II. Проведения екскурсії.
1. Вступна бесіда про необхідність вивчення природних угруповань, знання їхньої структури і взаємозв'язків між рослинами, тваринами, мікроорганізмами, грибами і чинниками нежнної природи, мін склалися Історично в процесі їх сумісного існування.
2. Самостійна робота учнів на ділянках за кярткою-зявдан-ним.
Ка ртка -завдам м я
1. Ка геоботанічній ділянці 10 х 10 м. яку ви виміряли за допомого метра або шнура, визначте:
а) які групи рослин зростають на ділянці, підрахуйте кількість дерев і чагарників кожного виду, які ниди трнв'ннистих рослий трапляються часто, а які -- рідко;
б) кількість ярусів рослин на вашій ділянці і видовий склад рослий за ярусами;
в) чи зростають на ділянці види мохів, плаунів, хвощів, папоротей, грибів, лишайників; у яких місцях даного угруповання вони зростають;
г) життя яких тварин пов'язано з ярусністю даного угруповання;
ді установіть, як розподіляються чагарники в даному угрупованні, не заважаючи при цьому один одному;
д) види рослин, що занесені до Червоної книги України;
ж) вплив людини на дане угруповання; Біологія 6 клас. Екскурсія 2
з) вплив екологічних чинників на зростання і розвиток рослин ти існування угруповання.
2. Усі дані спостережень і визначень занесіть у зошит (блокнот).
ІV. Підбиття підсумків екскурсії, узагальнення результаті спостережень, рекомендації до складання звіту, оцінка поведінки учнів на екскурсії.