Урок 8. Клітинна мембрана

Мета: Біологія 6 клас. Клітинна мембрана
- поновити і потибити знання учнів про будову клітини, сформувати знання про структуру оболонки клітини, ознайомити з функціями і значенням клітинної мембрани, визначити риси відмінності оболонок клітин рослин і тварин;
- формувати розуміння взаємозв'язку будови клітинних структур з їх функціями: уявлення про відсутність чіткої межі в будові між рослинами і тваринами на клітинному рівні;
- сформувати чітке розуміння понять; «клітинна мембрана», «клітинна оболонка», «органели»;
- на матеріалі уроку продовжити формувати науковий світогляд учнів, показуючи пізнаваність тонких структур клітини і значення цих тань для дослідження процесів їх життєдіяпьності. для розвитку науки цитології;
- продовжити формувати в учнів навички роботи з текстом і малюнками підручника, порівнювати, аналізувати, робити відповідні висновки на основі порівняння, розвивати біологічну мову і біологічне мислення учнів;
- у процесі виконання учнями лабораторного дослідження продовжити формування вмінь і навичок працювати з мікроскопом, паборатор-ниы обладнанням, виготовлення тимчасового мікролрепарату, працювати з Інструкцією, формувати навички виконання малюнків біологічних об'єктів, виховувати охайність під час виконання роботи, бережливе ставлення до обладнання.
Методи та методичні прийоми: інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: урок формування нових знань, умінь і навичок.
Наочність та обладнання: таблиці «Будова рослинної клітини», фотографії, електронні зображення
рослинних і тваринних клітин, комп'ютер, мультимедійний проектор; для проведении лабораторного дослідження: мікроскоп, предметні ї никривні скельця, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, 2 %-й (юлчин йодиту калію, гілочка елодеї.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення шлеми і завдань уроку. Сьогодні ми продовжимо подорож у цікштії світ клітини, в нашим гідом і консультантом у цій подорожі буде наука цитологія. Клітину можна порівняти я Ідеальним містом, у якому ні па хвилину не припиняється життя, усі його процеси відбуваються злагоджено І послідовою завдяки слухняним мешканцям І невтомним працівникам цього міста. Хто вони, ці невтомні працівники? Як вони забезпечують життя клітини?
Завдання уроку.
1. Ознайомитися з особливостями будови рослинної і тваринної клітини.
2. Визначити спільні ознаки і відмінності рослинної і тваринної клітини.
3. Визначити функції клітинної мембрани.
4. Визначити функції клітинної оболонки рослинної клітини.
II. Вивчення нового матеріалу.
1. Загальна подібність будови клітин всіх організмів, гажим! ні компоненти клітини: клітинна мембрана, цитоплазма, ядро - розповідь, бесіда з використанням таблиці «Будова: рослинної клітини», малюнка на дошці «Будова клітнязі шкірки луски цибулі», мал. 32 підручника (с. 32). Запитання для бесіди: 1. Назвіть основні частини рослинної клітина.
2. Які з них ви бачили під час виконання практичної робота?
3. Покажіть їх на таблиці (малюнку),
2. Формування поняття «органели клітини», «клітинка мембрана».
3. Формування ноняттн про функції клітинної мембрана: а) забезпечення транспорту різних речовин, пояснення механізму їх транспорту, значення явища нибіркового проникнем ня речовин через мембрану; б) захисна функція мембрана, значення; в) роль мембрани в забезпеченні міжклітинних зв'язків - розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 33, 34 (с. 33), таблицями, використання електронних зображень клітинної мембрани. Запитання для бесіди: 1. Пригадайте, що таке дифузія. Який її принцип? 2. Поміркуйте, як на основі цього принципу клітинна мембрана може пропускати есере-дину необхідні їй речовини. 3. Як ви думаете, які це мають бути речовннн?
4. Продовження вивчення особливостей будови рослннвоі клітини - виконання учнями лабораторного досліджеваа «Будова клітини листка елодеї» за текстом підручника (с. 34) або в зошиті для практичних робіт.
I. Вступна бесіда, бесіда з правил безпеки під час внкомав-ня лабораторних і практичних робіт.
II. Повторення правил роботи з мікроскопом.
III. Виконання учнями лабораторного дослідження
IV. Підбиття підсумків роботи, обговорювання варіантіа висновків на підставі виконаної роботи.
ПІ. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці. БесідааЯ; запитаннями: 1. Що таке органели? 2. Що собою і нами клітинна оболонка? Які функції вона викопує? 3. Нвавваь функції клітинної мембрани. 4. Яку будову мають її іііааш листка елодеї? 5. Що спільного в будові клітини листка і аааі і клітини шкірки соковитої луски цибулі? Чим вони відрізняються?
IV. Узагальнення та систематизація знань. Обговорення питань: 1. Порівняйте будову рослинної і тваринної клнвь ни, що в них спільного, чим вони відрізняються? 2. Чи є чітжа відмінність між будовою рослинної і тваринної клітини? 3. Яві положення клітинної теорії підтверджують знання про будову клітин рослин і тварин?
V. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VI. Рефлексія. Біологія 6 клас. Клітинна мембрана
VII Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст § 8, уважно роздивитися всі малюнки в тексті підручника, виконати тестові завдання і підготувати відповіді на запитання на с. 35.