Урок 9. Внутрішнє середовище клітини

Мета: Біологія 6 клас. Внутрішнє середовище клітини
- продовжити вивчення будови рослинної клітини, визначити особливості внутрішнього середовища клітини - цитоплазми, її хімічний і компонентний склад; ознайомити із загальною характеристикою і значенням речовин, що входять до складу цитоплазми, дати уявлення про клітинні включення, клітинний скелет, обмін речовин;
- продовжити формувати науковий світогляд учнів і переконання у можливостях пізнаваності тонких структур живого І їх складу для вивчення процесів їх життєдіяльності;
- на матеріалі уроку продовжити формувати навчальні вміння иввички роботи з текстом та малюнками підручника, знаходити в тексті відповіді на поставлені запитання, аналізувати матеріал, який вивчають.
Методи та методичні прийоми: Інформаційно-рецептивний.
Тип уроку: комбінований урок.
Наочність та обладнання: таблиці «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», фотографи, малюнки, електронні колекції із зображенням клітин, їх структур, клітинних включень, комп'ютер, мультимедійний проектор.
Хід уроку
I. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів. Фронтальна бесіда за запитаннями: 1. Назвіть основні части-мн клітини, які можна побачити під світловим мікроскопом. 2. Як називають постійні структури клітини? 3. Яку будову мм клітинна оболонка? 4. Що такс клітинна мембрана? 5. Наявіть функції клітинної мембрани. 6. Як речовини проникають скрізь мембрану?
II. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомленим теми і завдану уроку. Сьогодні ми продовжимо екскурсію
і в Ідеальне місто. Ми вже ознайомились із системою його укріплення - оболонкою та клітинною мембраною - і знаємо, через які отвори в цьому укріпленні ми можемо проникнути в місто-клітину, її внутрішнє середовище. Уявіть, що ми перебуваємо всередині клітини найдосконалішому у світі «місті», : тому що тут все працює бездоганно. Частина необхідних для життя речовин надходить у клітину з навколишнього середовища, решту речовин вона виробляє сама і розподіляє їх між ; оргвнелами. Клітина не тільки виробляє необхідні їй речовини. а ще й запасає їх па «чорний день» у спеціальних комоpax. Що це за речовини? Що собою становить внутрішнє середовище клітини? Дізнаймося. Завдання уроку.
1. Визначити, іцо собою становить внутрішній вміст клітини.
2. З'ясувати, які речовини входять до складу клітин.
3. Визначити призначення і функції клітинних включень.
І 4.' Ознайомитися з властивостями і функціями цитоплазми. 5. З'ясувати значения обміну речовин, що відбувається в клітині, для процесів її життєдіяльності.
III. Вивчення нового матеріалу.
1. Формування поняття внутрішнього середовища клітинну цитоплазма, її склад - розповідь, робота з таблицями «Будова рослинної клітини», «Будова тваринної клітини», колекціями електронних зображень клітини.
2. Поновлення і поглиблення знань учнів про хімічний склад живого; неорганічні речовини клітини: вода і мінеральні солі, та органічні: білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, їх значення в житті клітини,
А. Розповідь з елементами бесіди.
Б. Самостійна робота учнів з текстом підручника зй завдаа-ням: прочитайте текст «Який хімічний склад клітин?», роа-дивиться мал. 37 (с. 36) і підготуйте відповіді на запитаная (запитання написано на дошці або на моніторі комп'ютера -на розсуд учителя): 1. Які властивості живого характерні дам клітини? 2. Які речовини псревнжають у живому вмісті клітини? 3. Охарактеризуйте їх значення для життя клітина. 4. Звідки клітина отримує енергію для процесів життєдіяльності?
Я. Ознайомлення з особливостями функцій цитоплазма, а процесами, що відбуваються в ній. їх значенням; з'ясуішиая взаємозв'язків цих процесів з будовою і властивостями клітинних мембран, формування поняття «скелет» клітина -розповідь з елементами бесіди, робота з мал. 39 (с. 38). таблицями, електронними зображеннями будови клітин.
4, Формування поняття «клітинні включення», статус, розташування І значення в житті клітини, види включень -розповідь, робота з мал. 38 (с. 37), демонстрація таблиць, фотографій, електронних зображень різних типів клітинних включень.
б. Клітина - жива одиниця організмів; обмін речовин - го-лонпий прояв життєдіяльності, складові обміну речовин, і* значення; зміна І перетворення речовин у процесі обміну, напасання речовин - розповідь з елементами бесіди.
IV. Закріплення матеріалу, вивченого на уроці.
А. Бесіда за запитаннями; 1. Що собою становить ииутрівь нє середовище клітини? 2. Назвіть властивості і функції цвітоплазми. 3. Які хімічні речовини входять до складу цитоплазми? 4. Яке значення в житті клітини мають неорганічні речовини? 5. Яка роль органічних речовин: білків, ит дів. вуглеводів? 6. Як ви вважаєте, чому дітей годують кашами, приготовленими з насіння пшениці, вівса, рису?
Б. Робота з тестовими завданнями на с. 38 підручника.
V. Узагальнення і систематизація знань. Обговорення питань: 1. Доведіть, що в клітині відбувається обмін речовий. 2. Чому клітину можна назвати не тільки ідеальним «містом», а ще й «біохімічною лабораторією»?
VI. Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів.
VII. Рефлексія. Біологія 6 клас. Внутрішнє середовище клітини
VIII. Повідомлення домашнього завдання: опрацювати текст 1 малюнки § 9, підготувати відповідь на запитання: Чим органели відрізняються від включень?, повторити текст § б, 7.