Природознавство 3 клас. Зустріч 18. Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?

Мета: формувати в учнів поняття про утворення ґрунту і його родючість; розвивати вміння спостерігати, узагальнювати; виховувати допитливість, самостійність.

Хід уроку. Природознавство 3 кл. Різниця ґрунтів від гірських порід
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
- Які види корисних копалин ви знаєте? Наведіть приклади.
- Розкажіть, як і коли використовує корисні копалини ваша родина.
- Обґрунтуйте необхідність охорони корисних копалин. Як це можете робити ви?
- Поміркуйте: чи можуть люди знайти замінники корисним копалинам?
- Які корисні копалини добувають у вашому рідному краї?
- Відгадайте загадку.
• Один ллє, другий п'є, третій росте. (Дощ, грунт, рослина)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про утворення ґрунту і його родючість.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником [(.52-54)
- Пригадайте! Яке значення мають гірські породи? Що таке ґрунт? Що входить до його складу?
- Роздивіться малюнок на с 52 і поміркуйте! Чи можуть рослини зростати без ґрунту?
- З ґрунту рослини корінням убирають воду і розчинені в ній поживні речовини. Опале листя, стебла рослин, рештки відмерлих тварин перегнивають, і з них утворюється перегній (гумус).
- Відгадайте загадки.
• Мене б'ють, товчуть, ріжуть, перевертають - я все терплю і всім добром плачу.
• Що найбагатше у світі?
- Запам'ятайте.' Ґрунт - це природне утворення, верхній пухкий шар землі, на якому ростуть рослини. Основна властивість ґрунту - родючість. Це здатність забезпечувати рослини теплом, повітрям, водою з розчиненими в ній поживними солями.
- Поміркуйте! Чи властива родючість гірським породам?
- Що розповів їжачок Хитрячок про утворення ґрунтів?
- Ґрунт утворюється століттями. При густому рослинному покриві й за сприятливих умов для виникнення шару ґрунту завтовшки 1-2 см потрібно близько 500 років. Важливу роль в утворенні ґрунту відіграють дощові черв'яки. Поглинаючи разом із ґрунтом величезну кількість рослинних решток, дощові черв'яки пропускають їх через себе і збагачують грунт поживними речовинами.
- Роздивіться діаграму і розкажіть, за яких умов утворюються ґрунти?
Робота в групах
- Роздивіться фотографії на с. 54 і порівняйте різні ґрунти, зображені на них. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Поміркуйте: від чого залежить склад ґрунтів.
Висновки
• Ґрунт - це верхній, родючий шар землі, на якому ростуть рослини і де живуть різні організми.
• До складу ґрунту входять: пісок, глина, вода, повітря, мінеральні речовини, перегній.
• Основна властивість ґрунту - родючість.
2. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота над прислів'ями і приказками про ґрунт
• До першого грому земля не розмерзнеться.
• Як почав орати, то в сопілку не грати.
• Глибше орати - більше хліба мати.
• Добре ґрунт угноїш - урожай потроїш.
2. Робота в парах
Гра «Учитель»
- Виправте помилки.
• Верхній пухкий, родючий шар землі, у якому ростуть рослини, називається перегноєм.
• Чим більше в ґрунті перегною, тим ґрунт світліший.
• Опале листя, рештки відмерлих рослин і тварин повільно перегнивають, і утворюється ґрунт.
• Ґрунт, у якому мало перегною, називають чорноземом.
• У чорноземі добре ростуть рослини, але дають низький урожай.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
- Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу на с. 54.
- Що таке ґрунт?
- Чому ґрунт має темний колір?
- Як утворюється перегній?
- Який ґрунт найродючіший? Чому?
- Чи можна пісок на березі річки назвати ґрунтом? Поясніть свою думку.
- Розкажіть, яким є значення ґрунту для рослин і тварин.
- Назвіть основну властивість ґрунту. Від чого вона залежить?
- Якою є роль організмів в утворенні ґрунту?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ С 52-54. Природознавство 3 кл. Різниця ґрунтів від гірських порід