Природознавство 3 клас. Зустріч 30. Які ознаки мають рослини?

Мета: ознайомити учнів з різноманітністю груп царства рослин; виділити їх характерні особливості; розвивати мовлення, мислення; виховувати допитливість, любов і дбайливе ставлення до навколишнього світу.

Хід уроку. Природознавство 3 кл. Ознаки рослини
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- Ми починаємо вивчати нову тему «Рослини, тварини і середовища їх існування».
Ви дізнаєтеся:
• Про рослини, тварин, гриби, бактерії, віруси.
• Які бувають рослини, і чому неможливе життя на Землі без рослин?
• Чим квіткові рослини відрізняються від хвойних?
• За якими ознаками можна впізнати комах, риб, птахів, звірів?
• Для чого природі потрібні гриби і бактерії?
• Як пов'язані між собою організми і нежива природа?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про ознаки рослин та їх різноманітність.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с 82-84)
- Пригадайте! Частиною якої природи є рослини? Чим відрізняються дерева, кущі, трав'янисті рослини?
- Наведіть декілька прикладів листяних і хвойних дерев.
- Подивіться довкола себе - і ви побачите величезну кількість організмів: тварин, рослин, грибів. Людина - також організм, частина живої природи. Для того, щоб орієнтуватися у світі організмів, учені розподілили їх на царства: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.
- Поміркуйте! Які ознаки мають організми?
- Що нагадав про організми Мудрий Лісовичок?
- Розгляньте таблицю на с 82. Доведіть, що рослини - це організми.
- Запам'ятайте! Рослини - це організми, яким властиві живлення, дихання, розмноження, ріст і розвиток.
- Чим рослини відрізняються від тварин?
- Науку про рослини називають ботанікою. Учені-ботаніки розподіляють царство Рослини на декілька груп. Серед них є водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини.
- Роздивіться малюнки на с 83. Розкажіть, де вам траплялося бачити зображені рослини?
- Роздивіться малюнки на с. 83. Розкажіть, де вам траплялося бачити зображені рослини?
- Запам'ятай! Серед рослин розрізняють водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні і квіткові.
- Переважна більшість водоростей ростуть у воді. Вони не мають справжніх органів: кореня, стебла, листків, квіток, плодів з насінням. Серед водоростей є такі маленькі, що їх можна побачити лише за допомогою мікроскопа.
Є водорості, схожі на довгі шовковисті зелені нитки. А водорість ламінарія, або «морська капуста», нагадує довгі бурі стрічки.
Мохи ростуть у вологих лісах, на болотах, стовбурах старих дерев. Іноді на ґрунті вони утворюють суцільний покрив смарагдово-зеленого кольору. У мохів є стебло і листки, але немає кореня. Не мають мохи й квіток, тому вони не утворюють плодів з насінням. Нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор.
Папороті можна легко впізнати за гарним листям, схожим на великі пера.
Папороті, що ростуть в Україні,- це багаторічні трав'янисті рослини. Крім листків, у папороті є коріння і стебло. Квіток, плодів і насіння у них немає. Розмножуються папороті за допомогою спор.
Хвойні рослини - це відомі вам ялина, сосна, ялівець. Це переважно дерева або кущі. Трав'янистих хвойних рослин у природі не існує.
Хвойні рослини мають усі органи, крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках.
Квіткові рослини мають квітки й утворюють плоди. Вони дуже різноманітні. Серед них с дерева, кущі, трав'янисті рослини.
У кожній групі рослин багато видів. Зверніть увагу на те, що кожен вид має назву, яка складається з двох слів. Так називають рослини вчені.
Рослини різних видів не схожі між собою, а рослини одного виду дуже схожі.
- Розгляньте малюнок на с 84 і розкажіть про значення рослин.
- Запам'ятайте! Рослини створюють умови для життя на Землі!
Висновки
• Царство Рослини дуже різноманітне. Учені розподіляють його на декілька груп. Серед них водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини. Кожна група рослин складається з багатьох видів.
• Рослини - це організми.
• Для росту рослинам необхідні поживні речовини, світло, тепло, повітря, вода.
• Під час дихання рослини поглинають з повітря кисень, а виділяють вуглекислий газ. У листках рослин на світлі з води і вуглекислого газу утворюються поживні речовини. Киснем, який виділяють рослини під час живлення, дихають інші організми.
2. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ (див. додаток на с 56)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
- Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу на с. 84.
- Назвіть царства живої природи.
- Чому рослини називають «зеленим одягом» Землі?
- Назвіть групи рослин, про які ви дізналися з підручника.
- Наведіть приклади різних видів рослин.
- За якими ознаками люди розрізняють різні види рослин?
- Що потрібно рослині для росту?
- Як рослина дихає? Коли рослини виділяють кисень? А коли поглинають?
- Як рослина живиться?
- Чому рослина не може жити без сонячного світла?
- Чому тварини і люди не можуть жити на Землі без рослин?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ С.82-84. Природознавство 3 кл. Ознаки рослини