Природознавство 3 клас. Зустріч 49. Що таке ланцюг живлення?

Мета: формувати уявлення учнів про ланцюги живлення, вміння їх складати, аналізувати; розвивати спостережливість, мовлення, мислення, пам'ять; виховувати гуманне ставлення до тварин.

Хід уроку. Природознавство 3 кл. Ланцюг живлення
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
- Яка форма у бактерій, і де вони живуть?
- У чому полягає роль бактерій у живій та неживій природі?
- Назвіть продукти харчування, які з'являються в нас на столі завдяки діяльності бактерій.
- Доведіть, що бактерії можуть бути і друзями, і ворогами людини.
- Доведіть, що бактерії необхідні на нашій планеті.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
- Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про розподіл тварин за способами живлення та про ланцюги живлення.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за п ідру чн и ком (с. 128-129)
- Пригадайте! Чим живляться комахи, риби, птахи і звірі?
- Поміркуйте, якими бувають тварини за способом живлення.
- Яких тварин називають рослиноїдними? Наведіть приклади.
- Яких тварин називають хижими, або хижаками? Наведіть приклади.
- Яких тварин називають усеїдними? Наведіть приклади.
Робота в парах
- Поміркуйте! У чому полягає відмінність у живленні їжака і вовка, синиці і яструба?
- Що пояснив Мудрий Лісовичок?
- Запам'ятайте! Перехід енергії їжі від рослин до рослиноїдних, а потім - до хижих тварин отримав назву ланцюга живлення.
- Розгляньте на с. 128 приклад типового ланцюга живлення: рослинами живиться гусінь метеликів, її поїдають комахоїдні птахи, що стають здобиччю для хижих птахів і звірів. Для кожного з організмів, які складають такий ланцюг, характерний свій спосіб живлення.
- З чого складається ланцюг живлення?
- Які ланки входять до його складу?
- З якої ланки він завжди розпочинається?
- Запам'ятайте! Ніхто і ніщо в природі не буває зайвим.
2. Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота. Складання ланцюга живлення
1) Робота за підручником (с. 129).
2) Оберіть правильний ланцюг живлення.
а) Водорості, риба, лисиця;
б) риба, лисиця, водорості;
в) лисиця, водорості, риба.
- Отже, що таке ланцюг живлення?
3) Складіть ланцюг живлення: Миша, колос, лисиця, їжак.
(Колос -► миша -► їжак -► лисиця.)
4) Складіть ланцюг живлення в акваріумі.
5) Побудуйте ланцюги живлення (хто чим харчується) за зразком.
Гриби -► білка -► куниця.
а) Сойка, жолудь, яструб.
б) Дятел, дуб, жук-короїд, тетерев'ятник.
в) Вовк, жолуді, кабан.
г) Коріння дуба, миші, лисиця.
2. Гра «Продовж ланцюжок»
- На які дві групи розподіляються тварини за способом живлення?
а) Вовк, лисиця...;
б) заєць, вівця...;
в) акула, щука...;
г) корова, кінь...;
д) ведмідь, дятел...
3. Гра «Третій "зайвий"»
• Кенгуру, ведмідь, верблюд.
• Лисиця, тигр, лось.
• їжак, куниця, яструб.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
- Прочитайте сторінки Книги важливих знань про природу нас. 129.
- На які групи розподіляють тварин за способом живлення? Наведіть приклади.
- Що називають ланцюгом живлення? Наведіть приклади кількох ланцюгів живлення.
- Які ланки входять до ланцюга живлення?
- Поміркуйте, чому першою ланкою в ланцюзі живлення завжди є рослина.
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ С 128-129. Природознавство 3 кл. Ланцюг живлення