Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
\begin{equation} \bar{x}=\frac{14*0+1*0+5*2+10*3+}{.} \end{equation} \begin{equation} \frac{+10*4+12*5}{.} \end{equation} \begin{equation} \frac{+15*6+14*7+8*8+8*9}{.}= \end{equation} \begin{equation} \frac{+3*10+1*11}{100}= \end{equation} \begin{equation} =\frac{10+30+40+60+90+98+64+}{.}= \end{equation} \begin{equation} =\frac{+64+72+30+11}{100}= \end{equation} \begin{equation} =\frac{505}{100}=5,05. \end{equation} Мода дорівнює 8 і 10, медіана - 8.
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
\begin{equation} \bar{x}=\frac{7*5+22*4+16*3}{45}=\frac{35+88+48}{45}= \end{equation} \begin{equation} =\frac{171}{45}=3,8. \end{equation}
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
Впишемо упорядковану вибірку: -11,-10,-6,0,3,3,8,8,8,23,24,27,27,30. \begin{equation} \bar{x}=\frac{-11-10-6+3+3+8+8+8+23}{.} \end{equation} \begin{equation} \frac{+24+27+27+30}{14}=9,57. \end{equation} Мода дорівнює 8, медіана - 8.
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
Медіану і моду.